چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

بایگانی بخش اسلایدر سایت

:: aaa - ۱۳۹۷/۸/۱۴ -
:: Application - ۱۳۹۷/۷/۱۸ -
:: کنگره - ۱۳۹۷/۴/۱۶ -
:: نمایشگاه - ۱۳۹۷/۴/۱۶ -
:: IRIB International Conference Center-FA - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -