چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تماس با دبیرخانه


ایمیل کمیته اجرایی کنگره:  info@icmmtehran2018.com
ایمیل کمیته علمی کنگره: ​
sci.committee@icmmtehran2018.com
ایمیل مجری نمایشگاه: 
expo@icmmtehran2018.com​

تلفن:  ۰۲۱ ۸۸ ۷۷۷ ۸۷۶
تلفن:  
۰۲۱ ۶۳ ۹۸۲ ۲۲۵