چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

ساختار کنگره


رئیس کنگره:

سرتیپ دوم پاسدار پزشک حسن عراقی‎زاده

رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد ‏کل نیروهای مسلح
 
 
دبیر علمی کنگره:
سرهنگ پزشک علیرضا خوشدل

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی آجا
 
 
دبیر اجرایی کنگره:
سرتیپ دوم پزشک سید محمد‎رضا سید‎احمدیان،

معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا