چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

کتاب اطلاعات کنگره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 

شما می توانید کتاب اطلاعات کنگره را از اینجا دانلود کنید.
این کتاب ​حاوی جزئیات و برنامه زمانی جلسات سخنرانی، پوستر الکترونیک، کارگاه ها، میزگردها و جلسات عمومی می باشد.