چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

اتمام مهلت ارسال مقالات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۸ | 
« تـــوجـــه »
 
مهلت ارسال چکیده مقالات به پایان رسید!