چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی 

۲۰ (جمعه) الی ۲۳ (دوشنبه) مهر ۱۳۹۷، تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 

اخبار

برنامه کنگره بروزرسانی شد
 
برنامه جدید شامل تغییراتی جزئی در ترتیب اجرای مراسم و نیز کارگاه ها و میزگردهای جدید می باشد.
 برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به صفحه برنامه کنگره مراجعه فرمایید.